חנות דיוטי פרי - פטור מלא ממסים - עד $75

רשות המיסים קובעת:

"משלוח המכיל טובין שערכם הכולל עד $75 פטורים לחלוטין מתשלום מיסים ברכישה שנועדה ליבוא אישי.

פטור מלא ממסים, בקניה לצורך שימוש עצמי או נתינה במתנה!

© .All right reserved