top of page

 מסכות למבוגרים N95 עם אישור NIOSH 

מסכות N95 הינן מסכות הנדרשות על פי מדיניות חברות תעופה בינלאומיות רבות לצורך עלייה לטיסה.

bottom of page