top of page

משלוח ומדיניות החזרות

מדיניות משלוחים

המשלוח נעשה באמצעות רשות הדואר או באמצעות שליחות במסגרת המועדים שבאתר.

מדיניות החזרה והחלפה

הואיל ומדובר במוצרים פסידים לא תתאפשר החזרת המוצר.

בכל מקרה המדיניות כפופה לחוקים הרלוונטים לרבות דמי ביטול הקבועים בחוק.

bottom of page