משלוח ומדיניות החזרות

מדיניות משלוחים

המשלוח נעשה באמצעות רשות הדואר.

מדיניות החזרה והחלפה

הואיל ומדובר במוצרים פסידים לא תתאפשר החזרת המוצר.

בכל מקרה המדיניות כפופה לחוקים הרלוונטים לרבות דמי ביטול הקבועים בחוק.